Executie

S.C. RBX ELECTRIC S.R.L. asigura personal calificat pentru executarea completa a unei instalatii electrice civile sau industriale, incepand cu depunerea documentatiei la Electrica, in vederea obtinerii avizelor necesare pentru bransamente, continuand cu executarea proiectului instalatiei, finalizand cu executia si receptia lucrarii careia ii oferim garantie intre 12 si 24 luni, in functie de complexitatea lucrarii.

 • LUCRARI DE TIP C2A
 • linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV aeriene si/sau subterane;
 • posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
 • instalatii de utilizare de joasa/medie tensiune;
 • retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane;
 • retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte;
 • instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare);
 • baterii stationare de acumulatori, instalatii electrice de compensare a factorului de putere;
 • instalatii de cabluri de fibra optica pentru transmitere de semnal;
 • masurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, masurarea rezistentei de contact la PT;
 • verificari si incercari ale echipamentelor aferente retelelor electrice de distributie de medie tensiune si posturilor de transformare;
 • instalatii de protectii si masura;
 • executare, verificare, masurare prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet in retelele electrice de distributie;
 • lucrari de mentenenta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice.
 • LUCRARI DE TIP B
 • instalatii electrice interioare aferente cladirilor civile;
 • instalatii electrice interioare aferente cladirilor industriale;
 • instalatii electrice de utilizare, joasa tensiune;
 • bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominala de 0,4 Kv;
 • instalatii de racordare la joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui singur loc de consum, executata din reteaua de joasa tensiune sau tablou/cutia de distributie a postului de transformare;
 • prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet aferente cladirilor civile si industriale;
 • lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice.